Zgłoszenie: projekt dokumentalny - Formularz

E-mail:
Nazwa katalogu: (według zasad regulaminu)
Liczba zdjęć:
Autor (-rzy) projektu:
Tytuł i opis projektu: (jak najbardziej szczegółowy: temat, założenia, cel, przesłanie, gdzie był wykonywany itp.)
Okres pracy nad projektem: -
(proszę wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia)
Dwa zdjęcia wykonane w terminie 1.04.2019 - 31.03.2020 roku: (proszę podać nazwy tych zdjęć)
Miejsce/a wykonania zdjęć:
Miejsce pracy autora (-rów) projektu:


Zgłaszający:
Kod pocztowy:   Miasto:
Ulica:   Numer:
Telefon: (także komórkowy)  

* - Pola obowiązkowe, niezbędne do przejścia do kolejnego etapu rejestracji.
* Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu Grand Press Photo 2020.
* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z RODO i Regulaminem przez administratora danych osobowych, czyli Press Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J. H. Dąbrowskiego 75/66 (60-523 Poznań), w celu realizacji konkursu Grand Press Photo 2020: zgłoszenia udziału, przesyłania informacji o konkursie przez administratora, kontaktu w sprawie konkursu. Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania, prawo do ich usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli moje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem i Regulaminem. Zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdują się w Regulaminie konkursu. Kontakt: rodo@press.pl
Zgadzam się na przetwarzanie podanego w formularzu adresu e-mail w celu przekazywania mi drogą elektroniczną ofert marketingowych i informacji handlowych Press sp. z o.o. s.k., podmiotów trzecich (kontrahentów Press) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w tym używanie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Mój adres e-mail nie będzie udostępniany innym podmiotom, a oferty będą wysyłane wyłącznie przez Press. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez e-mail: rodo@press.pl, listownie na adres administratora lub telefonicznie: 22 33 48 333.