Young Poland – nowa kategoria w Grand Press Photo 2018

W ramach tegorocznej edycji konkursu Grand Press Photo magazyn „Press” wprowadza dodatkową kategorię: Young Poland.
Startować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 26. roku życia, mogą się wykazać już dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowały w konkursie Grand Press Photo. Warunkiem udziału jest podpisanie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym.
W ramach kategorii Young Poland oceniane będą zdjęcia ilustrujące życie młodego pokolenia w Polsce. Zdjęcia mogą mieć charakter wydarzeniowy, polityczny, społeczny, kulturalny, sportowy, rozrywkowy – i powinny pokazywać młodych współczesnych Polaków i ich świat.
Young Poland ma na celu pokazanie przez młodych fotografów ich pokolenia w stulecie odzyskania niepodległości Polski.
Na konkurs można zgłaszać zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i fotoreportaże – prace, które były publikowane w mediach, jak i takie, które nie powstały na zamówienie mediów.
Organizatorem konkursu jest „Press” i Fundacja Grand Press.
Termin nadsyłania zdjęć mija 4 kwietnia br.
Szczegóły w sprawie zgłoszeń dostępne są w aneksie do regulaminu Grand Press Photo 2018 na stronie www.grandpressphoto.pl.