Opis kategorii Grand Press Photo 2024 – single, stories, Documentary Project, Young Poland

Current Events – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące bieżące i ważne wydarzenia polityczne, ekonomiczne, konflikty zbrojne, zdarzenia o charakterze społecznym czy kryminalnym itp. mające charakter newsowy, a także ich następstwa. Głównym kryterium w tej kategorii jest ważność i newsowość uchwyconego obrazu.

Climate, responsibility – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące zarówno przyrodę, jej znaczenie dla życia człowieka, jak i wpływ jego działań na środowisko. W tej kategorii można zgłaszać również fotografie promujące ekologię i opisujące zmiany klimatu.

People – zdjęcia (fotoreportaże) prezentujące ludzi bądź zbiorowości w naturalnych bądź niecodziennych, uchwyconych przez fotografa sytuacjach. Bohaterami zdjęć mogą być osoby zarówno znane, jak i nieznane. Do tej kategorii można również zgłaszać portrety, czyli zdjęcia zapozowane, wykonane np. podczas sesji osobom prywatnym lub publicznym (ze świata polityki, sztuki, kultury czy biznesu) oraz grupom osób.

Culture, hobby, sport – zdjęcia prezentujące różne, ciekawe aspekty życia człowieka (zbiorowości) oraz jego zainteresowania. To również fotografie odnoszące się do wszystkich dziedzin sportu – zawodowego, amatorskiego, na poziomie rywalizacji i rekreacji, na których uchwycono konkretny moment podczas zmagań sportowych, jak i zdjęcia obrazujące sport i sportowców w szerszym ujęciu. Do tej kategorii należy również zgłaszać wydarzenia bądź miejsca związane z kulturą i szeroko rozumianą rozrywką (np. festiwale, eventy), uczestników takich wydarzeń, ich przebieg, ciekawe sytuacje.

Own Vision – zdjęcia będące osobistą wizją fotografa na temat otaczającego go świata. Fotografie w tej kategorii mogą być modyfikowane cyfrowo i odzwierciedlać wizję artystyczną autora. Nie ma tu ograniczeń dotyczących tematyki.

Projekt dokumentalny – za projekt dokumentalny uważa się materiał zdjęciowy dotyczący tematyki z obszaru m.in. życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. oraz mający walor informacyjno-poznawczy. Praca musi być wynikiem długoterminowego (w ciągu co najmniej dwóch lat kalendarzowych) zajmowania się autora wybranym tematem.

Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, a mogą wykazać się już dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo. Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię reporterską. Zdjęcia zgłaszane do tej kategorii muszą reprezentować fotografię reporterską, w tym prasową bądź dokumentalną.