Obrady jury Grand Press Photo 2017 (wideo)

Wybór finalistów z ponad 5 tys. zdjęć zgłoszonych w tym roku na konkurs nie był prosty. Przez trzy dni (27-29 kwietnia) jury oglądało, oceniało, wybierało.
W hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów spotkali się: Maria Mann (EPA), Beata Łyżwa-Sokół („Gazeta Wyborcza”), Jiří Siostrzonek (Instytut Twórczej Fotografii w Opawie), Maciej Skawiński i Andrzej Zygmuntowicz. Natomiast przewodniczący jury Francesco Zizola (NOOR) pracował z Rzymu, łącząc się zdalnie z salą obrad.
Do finału nominowano ponad 200 fotografii (w tym reportaże i projekty dokumentalne). Laureatów konkursu poznamy 18 maja.

Francesco Zizola zastąpił Stanleya Greene jako przewodniczący konkursu

Francesco Zizola

W związku z ważnymi powodami osobistymi, które uniemożliwiły Stanleyowi Greene pracę w jury konkursu Grand Press Photo 2017, przewodniczenie jury przejął Francesco Zizola, jeden z najbardziej znanych fotoreporterów na świecie. Dzień przed rozpoczęciem obrad jury Stanley Greene poinformował organizatorów konkursu, że z ważnych powodów osobistych nie może wziąć udziału w pracach jury tegorocznego konkursu. Jego …

Stanley Greene przewodniczącym jury Grand Press Photo 2017

Stanley Greene

Magazyn „Press” rozpoczął kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2017. Jury przewodniczy Stanley Greene z agencji NOOR. W tym roku konkurs otwiera się też na młodych fotografów. Stanley Greene należy do utytułowanych fotoreporterów, jest pięciokrotnym laureatem World Press Photo, laureatem nagrody W. Eugene’a Smitha i wielu innych. Urodził się w Nowym …